Sci-Math month Clebration

Science and Mathematics

Science and math aren’t they relate

New things in combination create

Useful to us and  meaningful to life

A better future that make things right

 

New creations can only be created

By means of an accurate combination

Science and math cannot be separated

Because they make great union

 

Math in terms of Physics

Clearly stated in some statistics

Creating formulas for different forces

That seems more complicated

 

Even Formulas are hard to derive

You can’t regret math is used in science

Both can never be separated

Beacause both are used in each subject

 

Advertisements

Teachers Month Celebration

Ang ating mga Guro

 

Sa Bawat araw may mga taong sadyang may iisang layunin as mundo.Ang ating guro isang matuwid at isa sa mga taong ito. Layunin nilang ipamahagi ang edukasyon at kaalaman na kanilang ipinararating upang tulungan tayong maging mabuting mamamayan ng aitng bansa. Mahirap ang propesyong kanilang napili pero sa kakarampot na sweldo ay natutulungan nila ang napakaraming tao sa mundo kaya hindi malayong ituring natin silang bayani. Bawat araw halos kalahating oras ang ating ginugugol sa paaralan. Araw-araw silang maagang pumupunta sa paaralan para makapagturo, at isinasantabi ang ilang bagay na dapat nilang gampanin. Ilan sa mga guro natin ay tumatandang nag-iisa dahil tutok na tutok sila sa pagtuturo. Sa kadahilanang ito ang kanilang trabaho ay isang layunin bilang isang guro na kailangan nilang gampanin sa abot ng kanilang makakaya hanggang sa maabot nila ang taong dapat nilang paghintuan sa pagtuturo.

Ang ating mga guro ay mga bayani. Hindi matatawaran ang mga oras na ginugugol nila sa pagtuturo sa araw-araw. Naiinis man ay binabalewala. Makukulit na estyudante ay pilit nilang inuunawa. Pangalawang magulang ang turing natin sa kanila. Kung ang mga problemang hindi kayang solusyonan ng ating bayolohikal na mgulang, huwag mahihiyang sabihin ito sa ating guro tiyak makikinig sila. Hindi lang sila magulang sa paaralan kundi magulang rin sa kani-kanilang tahanan.

Mabuting magulang ang ating nakikita, ngunit ilan sa ating mga guro ay sadyang hindi na makapagtimpi tulad ng mga balita sa telebisyon. Masasabing kasalanan ng isang mag-aaral dahil sa mga ipinapakita nitong maling ugali, pero nagkulang rin ang mga guro dahil sa maling paraan nito naipakita ang pagdidisiplina sa bata. Hindi rin maiiwasan na ipagtanggol ang kanilang anak na nasa paaralan kung saan sila naglilingkod sa mga mag-aaral. At kung minsan imbes na ang anak nilang nagkasala ang kanilang ituwid ay dahil sa maling impormasyong kanilang natatanggap mula sa kanilang anak ay ang nasaktang mag-aaral ang lalo pang nasasaktan.

Kahit na anupang mga aligasyong naipapako sa hanay ng mga guro, ay mas marami parin ang huwad at marangal na guro na ang layuni ay makapaglinkod at maipamahagi ang kanilang kaalaman sa pammagitan ng pagtuturo.

 

Isang Paru-paro

Ang buhay ng paru-paro

Komplikado at may yugto

At kung sa buhay ko

Ako ri’y pabago-bago

Ito’y nagmula sa itlog

Hanggang sa ito’y naging uod

Nakakulong, natutulog

Sa dilim napapaloob

Masayahin man sa labas

Malungkutin naman sa loob

Sa ngiti ay nakakubli

Ang mga sakit sa damdamin

Katulad ko’y paru-paro

Sa una ay isang peste

Ngunit pagdating ng araw

Mapapakinabangan rin

Kung sa tingin ng iba ay

Ako ay maliit lamang

Ay huwag pasisiguro

Dahil ako’y may alam rin

Katulad ko’y paru-paro

Tahimik nahihimbing

Masayahin, malungkutin

Mayroon ding mararating

Wika Natin, Ating Mahalin

"Tatag ng Wikang Filipino, Lakas Pagka-Pilipino"

Ngayong Agosto, ay kilala bilang Buwan ng Wika na may temang; “Tatag ng Wikang Filipino, Lakas ng Pagka-Pilipino”. Ang wika nating mga Pilipino ay dapat na gamitin at isapuso bilang isang mamamayan ng ating bansa.

Sa pagpapatuloy ng ating kultura ang ating wika ay hindi dapat mawawala. Napakarami nitong naitutulong: isa na rito ang Komunikasyon. Ang Pilipinas ay binubuo ng ibat – ibang diyalekto sa magkakaibang kapuluan. Tiyak na mahihirapan tayo sa pakikipagkomunikasyon kung hindi natin alam ang ating nag-iisang paraan upang magkaintindihan, ang ating wika. Malaki ang naitutulong ng edukasyon upang matutuhan ang ating wika. Mapapag-aralan natin ang ating wikang Filipino sa larangan ng gramatika at tamang pag-gamit nito. Sa wastong gramatika lubos na magkakaintindihan tayo sapagkat maiintindihan natin ang sinasabi ng ating kapwa at mauunawaan ng ating kinakausap ang ating sinasabi. Ngunit sa hirap ng buhay an iba nating kababayan ay hindi nakakapag-aral dahil sa kapos ang pera, maliit na lamang ang kanilang nalalaman tungkol sa ating wika. Patuloy pa ang pangingibang bansa upang magkaroon ng magandang buhay na akala nila ay bubuti ang kanilang buhay at maiaahon ang kanilang pamilya sa kahirapan. Pagkauwi nila dito sa Pili[pinas upang magbalik bayan ay imbes na wikang Filipino ang kanilang dapat na gamitin ay sa wikang Ingles sila nakikipagusap sa kanilang kaanak na isang masamang bagay. Kahit na taoy’y nasanay sa wikang Ingles dahil sa pagaabroad ay hindi natin dapa kalimutan ang pag-gamit sa ating wikang Filipino.

Ayon sa akda ni Dr. Jose Rizal:

Sa Aking mga Kababata

Kapagka ang baya’y sadyang umiibig

Sa kanyang salitag kaloob ng langit

Sanglang kalayaan na sa ring masapi

Katulad ng ibong nasa himpapawid

Pagka’t ang salita’y isang kahatulan

Sa bayan, sa nayo’t mga kaharian

At ang isang tao’y katulad, kabagay

Ng alinmang wika noong kalayaan

  Ang hindi magmahl s

a kanyang salita

Mahigit sa hayop at malan

sang isda

Kaya ang marapat pagyamaning kusa

Na tulad sa inang tunay na nagpala

Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin

Sa Ingles, Kastila at salitan

g anghel

Sapagka’t ang Poong maalam tumingin

Ang siyang naggawad nagbigay sa atin

Ang salita nati’y huwad din sa iba

Na may alphabeto at sariling letra

Na kaya nawala’y dinatnan ng sigwa

Ang lunday sa lupa noong dakong una

                           Ipinakita niya ang pagmamahal niya sa ating wika at tinuringang higit pa sa malansang isda ang mga Pilipinong hindi magmahal sa ating wika. Sinabi niya na makakamtan natin ang inaasam-asam na kalayaan sa pamamagitan ng pag-ibig ng ating wika. Ayon sa kanya dapat nating pagyamanin ang ating wika ng kusa bilang isang Pilipino. Ang ating wika ay kilala din sa ibang bansa kaya dapat natin itong ipagmalaki, ipakita sa buong mundo na tayo ay isang Pilipino at tinatangkilik natin ang ating wika kahit tayo ay mangibang bansa.
Napakahalaga ng ating Wika sa pangaraw-araw na pakikipagkomunikasyon natin sa ating kapwa Pilipino. Dapat natin itong gamitin, pagyamanin,at higit sa lahat mahalin…………..

NUTRITION MONTH

sari-saring gulayWhen the month of July comes, we are celebrating the nutrition month. Nutrition month is celebrated to inform the students and also to the people in order to have healthy and physically fit body. This celebration aims to remind us about the importance of eating nutritious foods mainly fruits and vegetable.

Almost students don’t prefer eating vegetables because they don’t like the taste.  Some vegetables can be consumed raw, some may be eaten cooked, and some must be cooked in order to be edible. Vegetables are most often cooked in savory or salty dishes. However, a few vegetables are often used in desserts and other sweet dishes, such as carrot cake. A number of processed food items available on the market contain vegetable ingredients and can be referred to as “vegetable derived” products. These products may or may not maintain the nutritional integrity of the vegetable used to produce them. to have the nutrition from vegetables eat at least 5-7 servings of fresh vegetables every day. Seasonal vegetables should be encouraged. Include variety in vegetable type and color in your diet. Yellow and orange color vegetables are rich in Vitamin A, α and β carotenes, zea-xanthins and crypto-xanthins, where as dark green vegetables are very good source of minerals and phenolic flavonoid anti-oxidants. Vegetable plants have nutrients like vitamin C, A.

Vegetables should be consumed by children and students and also for elders. Elders prefer eating vegetables not like the younger ones who eat only meat. Nutrients from vegetables are proven by the elders in prolonging life. Younger ones should eat vegetables to achieve a healthier body.

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!

This entry was posted on July 3, 2012. 1 Comment